WWF amazone hope header WWF amazone hope header

Hoop voor de Amazone

In de zomer van 2019 verwoestten bosbranden enorme delen van het Amazone-regenwoud, waardoor zowel mens als dier moesten vluchten of omkwamen in de brand. De noodactie van WWF bracht hoop voor de wederopbouw.  

 

Meer dan 8 miljoen hectaren bos zijn in 2019 in rook opgegaan. Voornamelijk Bolivië, Brazilië en Paraguay, regio’s met een rijke vegetatie en uitgestrekte bossen, werden zwaar getroffen. Plaatselijke dorpen werden geëvacueerd waardoor talloze mensen alles hebben verloren. Pardelkatten, jaguars, tapirs, primaten... Miljoenen dieren zijn verloren gegaan in het vuur.  

Ontbossing en klimaatveranderingen 

Volgens wetenschappers zijn bosbranden in het Amazonegebied bijna systematisch gekoppeld aan ontbossing. Dit is grotendeels te wijten aan de druk van landbouw en veeteelt, vooral voor de productie van soja en rundvlees, vaak voor export. Hierdoor is er al bijna 20% van de Amazone verloren gegaan.

De klimaatverandering heeft bijgedragen aan de escalatie van deze situatie: sterke wind en extreme droogte waren bijzonder gunstig voor de verspreiding van het vuur. In Bolivië, waar meer dan 5,3 miljoen hectaren werd aangetast, waren deze invloeden extra dramatisch. Intense hagelbuien creëerde een enorme hoeveelheid dood hout waardoor het vuur zich nog sneller kon verspreiden.

Acties van WWF: 

Met het noodfonds van WWF hebben we met meer dan 1300 donaties zo een 603.000 euro verzameld. Bedankt allemaal!

Half oktober. Onze collega Damian Tonon bezocht de zogenaamde White River-gemeenschap in de regio Santa Cruz, Bolivia. "Ik zag de impact van ons werk, het was zo ontroerend. Elke cent die ter plaatse wordt verzonden, is handig. Ik zag de erkenning die ze hebben voor wat hun is gebracht... Een jong meisje kwam naar me toe om te zeggen: "Je brengt ons hoop"".

WWF amazone hope image

Noodhulp…  

 • Donoren van het noodfonds hebben middelen gestuurd om de brand te bestrijden en drones die de brandhaarden beter in kaart brengen;
 • Zorgt voor brandbeschermingspakken, helmen en EHBO-koffers voor de lokale bevolking en boswachters.
 • Versturen drinkwater, voedsel en huurauto’s (voor sneller transport) naar de lokale gemeenschappen.

Op weg naar de wederopbouw: 

Zodra de eerste noodsituatie voorbij is, werkt WWF aan het ecologisch herstel van de getroffen gebieden, ondersteuning aan lokale de gemeenschappen en preventie. Onze acties zijn gericht op Bolivia, Paraguay en Brazilië: 

In Bolivië:  

 • Het herstel van het levensonderhoud van lokale gemeenschappen, boswachters, inclusief cosmetische en medicinale laboratoria die door vrouwen worden gerund.
 • Herstel van toegang tot drinkwater voor de gemeenschappen, inclusief zonne-energiepompen.
 • Programma voor herbebossing: kwekerijen en heraanplanting

In Paraguay: 

 • Preventie van bosbranden door betere implementatie van gemeentelijke brandwetten.
 • Herbebossing in samenwerking met inheemse gemeenschappen: kwekerijen en herplantingen.
 • Training in het bestrijden van bosbranden en opslag van apparatuur om branden te bestrijden.

In Brazilië: 

 • Preventie en training van de brandweerbrigades om de bosbranden te bestrijden.
 • Monitoring van bosbranden en ontbossing via drones, een samenwerkingsprogramma tussen Brazilië, Paraguay en Bolivia.

Donaties zijn altijd belangrijk 

Jij kunt het verschil blijven maken door een gift te doen aan het WWF-noodfonds: de behoeften blijven enorm en het Amazonewoud bevindt zich nog steeds in een zorgwekkende situatie.  

Samen staan we sterk. Help jij ons om het Amazonewoud te beschermen?

 

NOODFONDS VOOR HET AMAZONEREGENWOUD

PS: Wist je dat je 45% van je giften aan WWF in mindering kunt brengen van je belastingen als ze samen op het einde van het jaar minstens € 40 bedragen? Zo kost € 40 je in werkelijkheid slechts € 22 en € 100 eigenlijk € 55.