WWF 4nature4us header WWF 4nature4us header

Noodfonds COVID-19

De COVID-19-crisis is een duidelijk teken aan de wand: de vernieling van de natuur kost mensenlevens. Bovendien vormt de crisis ook een ernstige bedreiging voor natuurbehoud, net nu de bescherming van de natuur het meest nodig is. We hebben uw steun nu dus meer dan ooit nodig!

Ik bescherm de natuur

Nieuwe pandemieën, met rampzalige gevolgen voor de mens, zijn een direct gevolg van ontbossing en van ongecontroleerde en illegale handel in wilde soorten.

Hoog tijd om te beseffen dat voor de natuur zorgen, ook voor onszelf zorgen betekent.

Hoewel de crisis ons leven op pauze heeft gezet, geldt dat niet voor onze planeet. In maart 2020 steeg de illegale ontbossing met maar liefst 150% ten opzichte van vorig jaar.

We zijn op een cruciaal punt beland: de richting die we nu inslaan zal voor iedereen bepalend zijn.

Elke dag ontvangen we vragen om hulp vanop het terrein. De inkomstendaling als gevolg van de crisis heeft ongetwijfeld gevolgen voor het beheer van natuurparken en beschermde gebieden en voor de uitbetaling van de lonen van rangers en andere lokale arbeidskrachten.

75 %
van de tot dusver bekende ziekten die voorkomen bij de mens werden overgedragen door dieren

Zonder inkomsten, geen natuurbehoud: een ramp voor de natuur!
Daarom hebben we een COVID-19-noodfonds opgericht. 

Doe een gift, dan pakken wij het probleem aan de bron aan:  

WWF 4nature4us trafic illegal illegal handel

De strijd tegen de illegale handel in wilde soorten

Je strijdt tegen de illegale handel in wilde dieren en planten, een directe oorzaak van nieuwe pandemieën. Je steunt ons netwerk voor het monitoren van de illegale handel in wilde dieren en ons beleidswerk om strengere wetten in te voeren, en je helpt rangers die wereldwijd bedreigde wilde dieren beschermen.

WWF 4nature4us parc park

Oprichting  en bescherming van natuurreservaten

Je helpt ons om er bij overheden voor te pleiten belangrijke natuurlijke gebieden te beschermen en natuurreservaten op te richten. Door de COVID-19-crisis zullen veel landen de budgetten voor de bescherming van bossen en dieren verlagen. Zonder onze tussenkomst worden decennia van natuurbehoudswerk weggevaagd.

WWF 4nature4us communaute locale gemeentshappen

Steun aan lokale gemeenschappen

Je helpt lokale gemeenschappen de crisis het hoofd te bieden. De financiële verliezen voor de inheemse volkeren zijn enorm. We moeten voorkomen dat illegale houtkap de enige optie wordt waarmee ze zichzelf kunnen onderhouden. Meer dan ooit hebben ze onze steun nodig. We helpen hen om duurzame alternatieven uit te bouwen.

Ik doe een gift

 

01

44 ton 
De geschatte hoeveelheid Afrikaans ‘bushmeat’ dat jaarlijks in Brussels Airport aankomt.

02

5 en 23 miljard
De geschatte wereldwijde omzet van de illegale handel in wilde soorten.

645.000
hectare
De oppervlakte tropisch bos die in maart 2020 werd vernietigd, dit is 40 keer de oppervlakte van Brussel!

WWF 4nature4us deforestation ontbossing

 

€ 70

€ 28 - deze gift is fiscaal aftrekbaar
(je krijgt 45% terug via de belastingen)

Je steunt de verdeling van COVID-19-hygiënekits (mondmaskers, hydroalcoholische gels, zeep, drinkwater) aan een team van rangers voor een maand.

€ 90

€ 36 - deze gift is fiscaal aftrekbaar
(je krijgt 45% terug via de belastingen)

Je steunt een project voor een kwetsbaar inheems dorp dat een aanzienlijk inkomstenverlies geleden heeft.

€ 15 /maand

€ 6 - deze gift is fiscaal aftrekbaar
vanaf een totaal van minimum € 40 per kalenderjaar

Je biedt duurzame steun aan onze terreinprojecten om het voortbestaan van beschermde gebieden en de dieren die daar leven te waarborgen.

Jouw steun is essentieel om onze natuur te beschermen, zeker in tijden van wereldwijde crisis. Wij zijn vastbesloten om met jouw steun de nog ongerepte natuur te beschermen, de illegale consumptie en handel in wilde dieren te beëindigen, het evenwicht van aangetaste ecosystemen te herstellen en de klimaatverandering een halt toe te roepen.

Bedankt voor jouw steun tijdens deze crisis. We slaan ons er samen door. 

Ik bescherm de natuur

 

Goed nieuws! In 2020 is 60% van je gift aftrekbaar van je belastingen (altijd vanaf €40 gedoneerd per jaar)! Deze maatregel is ingevoerd om de sector van vrijwilligers te beschermen voor de financiële gevolgen van de COVID-19 crisis. Een donatie van €100 kost je dus slechts €40!

 

Onze laatste berichten over COVID-19