WWF LPR2020 cover WWF LPR2020 cover

Living Planet Report 2020

 

De conclusies van het Living Planet Report 2020 spreken voor zich. We zijn onze band met de natuur verloren.

 

De biodiversiteit – die rijke diversiteit die elke vorm van leven op Aarde omvat – verdwijnt aan een onrustwekkende snelheid. De gevolgen van dit verlies voor ons welzijn zijn  gigantisch en de rampzalige impact op de populaties en de aarde wordt dag na dag duidelijker.

De tijd dringt. We moeten vandaag handelen als we de natuur willen herstellen.

'Stel je voor dat 60% van de menselijke bevolking zou verdwijnen … Dat zou betekenen dat de bevolking van Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, Europa, Oceanië en China niet meer zou bestaan.'

DE LIVING PLANET INDEX

Experts uit de hele wereld hebben de evolutie van de populaties van duizenden gewervelde dieren gemeten, van de telling van de gnoes in de savanne tot het observeren van de verplaatsingen van tapirs met camera's in het Amazonewoud. Wetenschappers hebben deze informatie vervolgens verzameld in een grote database en geanalyseerd, om zo de Living Planet Index (LPI) op te stellen. Het resultaat is onbetwistbaar: de populaties zoogdieren, vogels, vissen, amfibieën en reptielen hebben sinds 1970 een catastrofale daling gekend van 68%.

LPI EN

ONZE WERELD IS IN GEVAAR

Gedurende lange tijd was het nog mogelijk om te beweren dat er ‘meer wetenschappelijke kennis’ vereist was om exact te begrijpen hoe de menselijke activiteiten de natuur schaden. Die tijd is nu voorbij.

In de loop van de voorbije vijftig jaar is onze wereld veranderd door de pijlsnelle ontwikkeling van de internationale handel, de explosie van de consumptie en de toename van de bevolking, evenals door een enorme verstedelijking. Al deze factoren samen zetten de natuur om ons heen onder druk, met desastreuze gevolgen zoals het verlies van leefgebied, overbevissing en de klimaatverandering, om er maar drie te noemen.

85 %
VAN DE WATERRIJKE
GEBIEDEN ZIJN VERDWENEN
SINDS 1900

 

01

DE REËLE KOST VAN ONS VOEDSELSYSTEEM

De omvorming van gronden voor voedselproductie is de voornaamste factor voor het natuurverlies. Een derde van het aardoppervlak van onze aarde wordt vandaag gebruikt voor landbouw of voor vee, en deze landbouwactiviteiten verbruiken 75% van de zoetwaterconsumptie op aarde. Nochtans wordt een derde van het gewicht aan voedsel dat we produceren nooit geconsumeerd.

02

DE VERDWIJNING VAN WATERRIJKE GEBIEDEN

Ondanks het cruciale belang van water voor ons leven en onze gezondheid, zijn zoetwaterecosystemen het meest bedreigd op aarde. De aantasting van leefgebieden door vervuiling, veranderingen in het capaciteit van rivieren en meren, overexploitatie en mijnbouw hebben bijna 85% van de waterrijke gebieden in de wereld vernietigd, en één op de drie zoetwatersoorten wordt nu met uitsterven bedreigd.

03

HET LEVEN ONDER DE GROND IS BEDREIGD

De neushoorns, ijsberen en tijgers vormen misschien de blikvangers wanneer we het hebben over de verdwijning van soorten, maar wist je dat ook talloze insecten, planten en microscopische levensvormen met uitsterven bedreigd zijn?


 

Er bestaan oplossingen

 

WE HEBBEN NOOD AAN EEN GEZONDE PLANEET

Een bloeiende biodiversiteit draagt bij tot onze voedselzekerheid
Wereldwijd worden duizenden soorten planten, dieren, zwammen en micro-organismen gebruikt als voeding. Behalve de soorten die wij eten, zijn nog talloze andere soorten ook essentieel voor de voedselproductie, van bestuivers die de voortplanting van gewassen mogelijk maken tot micro-organismen die de bodem verrijken. En toch worden 500.000 soorten insecten met uitsterven bedreigd.

De menselijke gezondheid hangt af van die van de planeet
Bijna alle aspecten van de menselijke gezondheid hangen af van een bloeiende natuur. Van de lucht die we inademen tot de materialen en geneesmiddelen die we in de natuur vinden: de natuur is essentieel voor ons overleven en ons welzijn. De maatschappelijke en economische gevolgen van het coronavirus zijn verwoestend. We moeten beseffen hoe de relatie tussen de mensheid en de natuur bijdraagt tot het opdoemen van deze ziektes, opdat we zouden kunnen voorkomen dat dit opnieuw voorvalt.

Lees het rapport

 

EN ANDERE TOEKOMST IS MOGELIJK

 

LPR20 Youth Edition 5

'We zijn de eerste generatie die weet dat we de wereld vernietigen en we zijn misschien de laatste die er iets aan kunnen doen.'

Vandaag hebben we misschien de ultieme kans in handen om de achteruitgang van het leven op aarde een halt toe te roepen. Maar dit is niet mogelijk zonder een diepgaande verandering in onze relatie met de natuur en in onze productie- en consumptiemethoden. Dat betekent dat:

  1. we de voedselproductie en - consumptie moeten veranderen om voldoende te produceren voor iedereen, maar op duurzame wijze door minder ruimte te gebruiken (en geen leefgebieden meer te vernietigen), minder water en minder chemische producten die het ecosysteem schaden.
  2. we de klimaatverandering moeten tegengaan door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en door te investeren in hernieuwbare energie.
  3. we moeten investeren in ‘natuurlijke’ oplossingen die de biodiversiteit kunnen ondersteunen door een actieve rol te spelen in de vertraging van de klimaatverandering, en die mensen en dieren beschermen tegen de gevolgen.

 

 

WAT KAN JE DOEN

Op individuele schaal bestaan er oplossingen die bijdragen tot het behoud van onze planeet.

001

Verklein je ecologische voetafdruk en CO2-uitstoot

Je energieverbruik verkleinen en overstappen op ‘groene’ energie, je reisgewoontes herbekijken, bio en lokaal consumeren … Minder vlees eten en een plantaardig dieet starten. Er zijn tal van zaken die je kan doen om de impact van jouw consumptie op de natuur te verkleinen.ONTDEK DE ECO-TIPS
002

Steun onze projecten op het terrein

WWF coördineert meer dan 1.000 projecten in meer dan 100 landen wereldwijd. Al deze acties dragen bij tot ons ene doel: de toenemende vernietiging van onze natuurlijke omgeving afremmen en de bewoners van deze Aarde helpen om in harmonie te leven met de natuur. Dat zou niet mogelijk zijn zonder de steun van onze donoren.

Ik doe een gift
003

Schrijf je kind in voor de Rangerclub

WWF gelooft sterk in opvoeding voor de sensibilisering van nieuwe generaties in het behoud van onze mooie planeet. Profiteer van 3 september tot 4 oktober van onze speciale Rangerclub-actie om je kind in te schrijven. Op het programma: 5 magazines per jaar, kortingsbonnen voor vele parken en musea en gratis toegang tot tal van activiteiten rond het natuurthema!

SCHRIJF JE KIND IN

 

004

ZOEK (WEER) VERBINDING MET DE NATUUR

Knoop weer banden aan met de natuur en geniet van eenvoudige dingen, zoals het zingen van de vogels of een boswandeling. Dat draagt niet alleen bij tot je fysieke en mentale welzijn, maar helpt je ook de natuurlijke rijkdom in je omgeving te waarderen en te beseffen wat we allemaal verliezen als we de natuur verder laten achteruit gaan. Samen met onze partners hebben we meerdere tips verzameld om meer verbinding te zoeken met de biodiversiteit.

ONTDEK DE TIPS
005

SCHRIJF JE IN OP DE NIEUWSBRIEF

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze projecten op het terrein en onze acties.
SCHRIJF JE IN