WWF FSC header WWF FSC header

Houd je ogen goed open als je hout koopt

Als je kiest voor houtproducten met het FSC®-label, weet je zeker dat deze producten afkomstig zijn uit verantwoordelijk beheerde bossen en dat je niet deelneemt aan de ontbossing. Maar wat is FSC eigenlijk? Onze bossenexpert, Béatrice Wedeux, legt het ons uit.

 

Wat is FSC precies?

 FSC staat voor ‘Forest Stewardship Council’. Dat is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die certificaten geeft aan verantwoordelijk beheerde bossen en verantwoordelijk geproduceerde houtproducten. Het beheer van de bossen en de volledige productieketen tot het eindproduct worden daarvoor getoetst aan de strenge ecologische, sociale en economische criteria van FSC.

WWF Campagne FSC bois hout2 

Waarom hebben we FSC nodig?

Gemiddeld verdwijnen er per minuut zowat 17 voetbalvelden natuurlijk bos. Dat brengt niet alleen de dieren die in de bossen leven in gevaar maar ook mensen en zelfs de hele planeet. Wereldwijd moet er veel bos wijken voor bijvoorbeeld de aanleg van landbouwgronden maar ook voor houtproductie. Dat bossen voor hun hout gebruikt worden, is op zich geen probleem. Als die boskap op een duurzame manier verloopt, kan het bos op termijn behouden blijven en dat is wat WWF wil bereiken. Het FSC-keurmerk staat garant voor die duurzame houtproductie.

Waarom zijn bossen zo belangrijk?

Bossen bedekken ongeveer 31% van de totale landmassa en herbergen maar liefst 80% van alle fauna en flora op het land. Bovendien dienen ze ook als een soort ‘long’ voor de planeet: ze zetten CO2 om in zuurstof en slaan bovendien koolstof op in hun stammen. Ontbossing of degradatie kan dus een dramatische terugval van de biodiversiteit veroorzaken maar ook een forse toename van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. Het is dan ook van cruciaal belang dat we onze bossen beschermen en verantwoordelijk beheren, en daarom voert WWF campagne om FSC in de kijker te zetten.

WWF Foret Cameroun Kameroen bos

Wat is een FSC-bos?

Dat is een bos dat gebruikt wordt voor houtproductie en beheerd wordt volgens de FSC-criteria. In die bossen mag wel hout gekapt worden, maar pas nadat er een duidelijk plan is opgesteld waarin rekening wordt gehouden met de langetermijnimpact op het bos, de biodiversiteit en de lokale gemeenschappen. Dat plan bepaalt welke bosproducten op welk moment mogen worden geoogst, legt een langetermijnvisie vast en omschrijft de praktische uitvoering van het bosbeheer.

Zijn er overal ter wereld FSC-bossen?

Het is belangrijk om ieder soort bos dat gekapt mag worden op een duurzame manier te beheren. Er zijn dus inderdaad overal ter wereld FSC-bossen, ook in België. Natuurlijk staan bepaalde bossen meer onder druk dan andere, dan heb ik het met name over tropische en boreale bossen. Gezien de rijke biodiversiteit in die bossen is het ontzettend belangrijk dat we de oppervlakte verantwoordelijk beheerde bossen opvoeren. Wereldwijd wordt momenteel zo’n 197 miljoen hectare geëxploiteerd bos beheerd volgens de FSC-criteria. Dat is amper 13% van de totale oppervlakte bos die gebruikt wordt voor houtkap. In België is er ongeveer 23 000 hectare FSC-bos.

WWF Campagne FSC foret bos

Wie bepaalt er eigenlijk of een bos het FSC-keurmerk verdient of niet?

Dat wordt onderzocht door onafhankelijke auditors. Die controleren of het beheer van het bos voldoet aan de strenge ecologische, sociale en economische criteria van FSC. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of de biodiversiteit wordt beschermd, of de arbeiders in veilige werkomstandigheden kunnen werken, of het bos op de lange termijn hout kan blijven opleveren … Maar ook alle tussenschakels in de productieketen worden getoetst aan de FSC-normen. Zo weet je dat FSC-producten in je winkel volledig gecontroleerd zijn en traceerbaar zijn tot op de plek vanwaar ze komen.

Wat kan jij doen?

Als je houtproducten van FSC koopt, draag je bij aan de bescherming van de bossen wereldwijd. Zoek dus naar het FSC-logo wanneer je hout- en papierproducten koopt.
Je kan trouwens gemakkelijk zien waar je FSC-producten kan kopen via de website www.ikzoekfsc.be.
Om zoveel mogelijk consumenten bewust te maken over hun aankoopkeuzes, voeren WWF en FSC samen deze campagne. De winkelketens Brico, Casa en Carrefour doen alvast mee met de campagne om hun consumenten te informeren over FSC.

 

Wedeux Beatrice photo

Béatrice Wedeux

Forest Policy Expert 

  • 103718 103718

    Ontbossing

    De ontbossing is een van de grootste bedreigingen voor onze planeet. Elk jaar verdwijnt er 6,5 miljoen hectare bos.

  • WWF amazonie amazonegebied gallery8 WWF amazonie amazonegebied gallery8

    Bossen

    De bossen in de wereld moeten behouden blijven en naar waarde behandeld worden, voor het welzijn van de dieren en de mens.